Podejście metodologiczne do modelowania numerycznego w ACTIVATE

Symulacje numeryczne dotyczyły rozwoju technologii spalania w silniku o zapłonie samoczynnym (CI) zasilanym mieszaniną biodiesla i amoniaku.
Symulacje numeryczne zostały przeprowadzone w oparciu o trzy główne cele:

  • Opracowanie ogólnej metodyki symulacji silników spalinowych CI zasilanych mieszaniną biodiesla i amoniaku.
  • Zastosowanie trójwymiarowych symulacji dynamiki płynów (3D CFD), zero-wymiarowego (0D) stochastycznego modelu reaktora (SRM), szczegółowej chemii oraz algorytmów optymalizacyjnych pracujących w kooptymalizacji jako software’owego toolchain’u wspierającego rozwój technologii ACTIVATE na różnych etapach projektu.
  • Określenie metody symulacji i zasad, które umożliwią ekstrapolację wyników tej pracy do zastosowania w innych silnikach spalinowych CI w celu wsparcia ich modernizacji do wykorzystania amoniaku.
Schemat symulacyjny i zestawienie danych referencyjnych
  • Kalibracja modelu silnika dla wybranych punktów pracy na podstawie danych z silnika zasilanego biodieslem i biodieslem/NH3

3D CFD modeling

  • Symulacje RANS zimnego przepływu z pojedynczym i podwójnym wtryskiem paliwa
  • Ocena konfiguracji GDI (NH3) dla optymalnego tworzenia mieszanki