Podejście metodologiczne do modelowania numerycznego w ACTIVATE

Symulacje numeryczne dotyczyły rozwoju technologii spalania w silniku o zapłonie samoczynnym (CI) zasilanym mieszaniną biodiesla i amoniaku.
Symulacje numeryczne zostały przeprowadzone w oparciu o trzy główne cele:

Schemat symulacyjny i zestawienie danych referencyjnych

3D CFD modeling