PUBLIKACJE OPEN ACCESS

WYNIKI - RAPORTY

D

Mamy nowe wyniki – D3.2

Raport D3.2 Optimised fuel mixture range for a given fuel injection strategy jest dostępny online. Może być pobrany bezpośrednio stąd.

Read More »
D

Raport D3.1 jest już dostępny

Raport D3.1 został załadowany na naszą stronę internetową. Zachęcamy do pobrania i zaznajomienia się z postępem prac w pakiecie roboczym WP3 przez pobranie raportu 3D

Read More »
D

D1.1 jest już online!

Raport z osiągnięcia D1.1 jest już dostępny online. Raport dotyczący Szczegółów układu wtryskowego oraz pierwszych niezoptymalizowanych wyników dla silnika z paliwem amoniakalnym można pobrać z

Read More »
D

Pierwsze wyniki (D2.1)

Raport z badań pompy GDI i ostateczny projekt stanowiska badawczego do modernizacji silnika do spalania amoniaku (D2.1) są już do wglądu. Można je pobrać kilkając

Read More »

MILESTONES

M1.1. Instrumented engine equipped with ammonia injection system, running and ready for optimization  achieved

M1.2 Fuel injection strategy established  achieved

M1.3 Dual fuel composition optimized  achieved

M2.1 The GDI pump tested in working conditions with ammonia ☑ achieved

M2.2 Build and equipped test rig for testing operational conditions of the selected engine fuelled by diesel and biodiesel. ☑ achieved

M2.3 Ammonia fuelling system ready for installation at the test rig. ☑ achieved

M2.4 Lab-scale rig ready for testing dual-fuel combustion technology biodiesel/ammonia. ☑ achieved

M2.5 Ammonia combustion technology ready for demonstration. ☑ achieved

M3.1 Calibrated 3D CFD model and applicable to the simulation of flow conditions to help in positioning of ammonia injector in the combustion chamber ☑ achieved

M3.2 Calibrated 3D CFD and 0D SRM and applicable to the simulation of ammonia/biodiesel mixtures ☑ achieved

M3.3 Simulation process enabling extrapolation of findings from this work to other engines and operating conditions and hence, also optimization of engine
performance map for a given constraints such as combustion stability or engine load

M4.1 Inventory analysis performed ☑ achieved

M4.2 Impact indicators and TEC calculated ☑ achieved

M4.3 Economic indicators obtained ☑ achieved

M5.1 Retrofitted agricultural tractor ready for testing and calibration (all require devices, systems, measuring apparatus have been installed at the tractor.

M5.2 The retrofitted engine of agricultural tractor adapted for ammonia combustion calibrated based on numerical and experimental findings. Tractor ready for real tests.

M5.3 Adapted agricultural tractor for ammonia combustion tested under wide range of real operating conditions

M5.4 A set of alternative liquid ignition promoting fuels tested and assessed

M5.5 Validation of LCA model performed

M5.6 Levelized economic cost calculated

 

DELIVERABLES

D5.1 Report from tractor retrofitting process for ammonia combustion

D5.2 Demonstration of performance of alternative pilot fuels possibly used in the future

D5.3 Report from tractor calibration

D5.4 Final report for activities in WP5

D5.5 Demonstration of performance of alternative liquid fuels possibly used in the future

D5.6 Report on comparative analysis of the validated environmental impact of ACTIVATEngine and reference CI engine

D5.7 Report on economic profitability of ACTIVATEngine based on validated demo-scale data