Project Activate

PUBLIKACJE OPEN ACCESS

WYNIKI - RAPORTY

D

Raport D3.1 jest już dostępny

Raport D3.1 został załadowany na naszą stronę internetową. Zachęcamy do pobrania i zaznajomienia się z postępem prac w pakiecie roboczym WP3 przez pobranie raportu 3D

Read More »
D

D1.1 jest już online!

Raport z osiągnięcia D1.1 jest już dostępny online. Raport dotyczący Szczegółów układu wtryskowego oraz pierwszych niezoptymalizowanych wyników dla silnika z paliwem amoniakalnym można pobrać z

Read More »
D

Pierwsze wyniki (D2.1)

Raport z badań pompy GDI i ostateczny projekt stanowiska badawczego do modernizacji silnika do spalania amoniaku (D2.1) są już do wglądu. Można je pobrać kilkając

Read More »