ECOS 2022

Mateusz Proniewicz, doktorant Politechniki Śląskiej, zajmujący się analizą wpływu technologii...

Seminarium Online

Po pierwszym roku pracy nad silnikiem amoniakalnym, mamy przyjemność zaprosić...

Symulacja 0D i 3D

Symulacje numeryczne dotyczyły rozwoju technologii spalania w silniku o zapłonie...