Project Activate

Zrównoważony rozwój oraz opłacalność

Ocena wpływu technologii na środowisko z wykorzystaniem danych z innych pakietów roboczych (WP) zostanie przeprowadzona przez SUT.

W celu określenia skumulowanego wpływu analizowanej technologii na środowisko podczas określonych etapów cyklu życia silnika wykorzystanego w ramach ACTIVATE zostanie wykorzystana najnowsza, znormalizowana metodologia oceny cyklu życia (LCA, ISO 14040, ISO 14044).

logo-wp-polsl

Właściwy przepływ danych

Najbardziej wymagającą częścią LCA jest inwentaryzacja rozpatrywanego systemu, która wymaga współpracy przy wymianie danych przez partnerów konsorcjum. Analiza zostanie przeprowadzona przy użyciu różnych scenariuszy związanych z np.:

  • pochodzeniem paliwa,
  • jakością paliwa,
  • strategią wtrysku paliwa,
  • metodą przechowywania,
  • transportem.

 

W celu całościowej oceny technologii można wykorzystać metodę ReCiPe, która pozwala na wskaźnikowe oszacowanie szkód wywołanych przez technologię dla ludzkiego zdrowia, ekosystemu oraz dostępności zasobów. Otrzymane wyniki zostaną porównane z analizą cyklu życia dla traktora referencyjnego zasilanego olejem napędowym. Kompleksowa analiza oddziaływania na środowisko zostanie zapewniona poprzez uzupełnienie LCA o analizę termo-ekologiczną (TEC). Metoda ta przyjmuje egzergię jako jedyną racjonalną miarę jakości zasobów oraz dostarcza wiedzy o ich wyczerpywaniu.

Rentowność proponowanej technologii ACTIVATEngine zostanie oszacowana przy użyciu standardowych narzędzi inżynierii finansowej oraz podejścia egzergo-ekonomicznego. Zakłada się, że partnerzy projektu będą współpracować przy tworzeniu macierzy kosztów jednostkowych dla inwestycji.

Kamienie milowe

M4.1 Inventory analysis performed ☑ achieved

M4.2 Impact indicators and TEC calculated

M4.3 Economic indicators obtained

Rezultaty

D4.1 Macierz strumieni masowych i energii na wlocie i wylocie dla układu technologicznego ☑ przygotowane

D4.2 Macierz wskaźników wpływu dla LCA uzyskanych dla silnika napędzanego amoniakiem 

D4.3 Raport na temat wskaźników wpływu ekonomicznego technologii

D4.4 Raport z działań wykonanych w ramach WP4

Aktualności Work Package 4

The fourth ACTIVATE project consortium meeting took place online on...

The objectives of our project were presented during the Scientific...

The first promotional Seminar on ACTIVATE took place on 1...

Work package 4
rozpoczął się 10 miesięcy temu

Kontakt w związku z WP4

Koordynacja oceny wpływu technologii na środowisko oraz opłacalności ekonomicznej, odpowiedzialność za analizę LCA, termo-ekologiczną TEC oraz egzergo-ekonomiczną.
karolina_Petela

Send a message