Project Activate

Zrównoważony rozwój oraz opłacalność

Ocena wpływu technologii na środowisko z wykorzystaniem danych z innych pakietów roboczych (WP) zostanie przeprowadzona przez SUT.

W celu określenia skumulowanego wpływu analizowanej technologii na środowisko podczas określonych etapów cyklu życia silnika wykorzystanego w ramach ACTIVATE zostanie wykorzystana najnowsza, znormalizowana metodologia oceny cyklu życia (LCA, ISO 14040, ISO 14044).

logo-wp-polsl

Właściwy przepływ danych

Najbardziej wymagającą częścią LCA jest inwentaryzacja rozpatrywanego systemu, która wymaga współpracy przy wymianie danych przez partnerów konsorcjum. Analiza zostanie przeprowadzona przy użyciu różnych scenariuszy związanych z np.:

  • pochodzeniem paliwa,
  • jakością paliwa,
  • strategią wtrysku paliwa,
  • metodą przechowywania,
  • transportem.

 

W celu całościowej oceny technologii można wykorzystać metodę ReCiPe, która pozwala na wskaźnikowe oszacowanie szkód wywołanych przez technologię dla ludzkiego zdrowia, ekosystemu oraz dostępności zasobów. Otrzymane wyniki zostaną porównane z analizą cyklu życia dla traktora referencyjnego zasilanego olejem napędowym. Kompleksowa analiza oddziaływania na środowisko zostanie zapewniona poprzez uzupełnienie LCA o analizę termo-ekologiczną (TEC). Metoda ta przyjmuje egzergię jako jedyną racjonalną miarę jakości zasobów oraz dostarcza wiedzy o ich wyczerpywaniu.

Rentowność proponowanej technologii ACTIVATEngine zostanie oszacowana przy użyciu standardowych narzędzi inżynierii finansowej oraz podejścia egzergo-ekonomicznego. Zakłada się, że partnerzy projektu będą współpracować przy tworzeniu macierzy kosztów jednostkowych dla inwestycji.

Kamienie milowe

M4.1 Inventory analysis performed ☑ osiągnięty

M4.2 Impact indicators and TEC calculated ☑ osiągnięty

M4.3 Economic indicators obtained ☑ osiągnięty

Aktualności Work Package 4

Work Package 4 focusing on the Sustainability and Economic profitability...

Special Session on ACTIVATE project promoting ammonia as a promising...

ACTIVATE team had the pleasure to participate in the 1st Symposium...

Work package 4
rozpoczął się 10 miesięcy temu

Kontakt w związku z WP4

Koordynacja oceny wpływu technologii na środowisko oraz opłacalności ekonomicznej, odpowiedzialność za analizę LCA, termo-ekologiczną TEC oraz egzergo-ekonomiczną.
karolina_Petela

Karolina Petela
karolina.petela@polsl.pl

Send a message