Project Activate

Demonstracja technologii

Jest to etap eksperymentalny, podczas którego technologia zostanie zaprezentowana przy użyciu ciągnika rolniczego SCOUT 15T. Wiedza oraz doświadczenie zdobyte podczas WP1 i WP2 zostaną wykorzystane w WP5, gdzie technologia zostanie przedstawiona w warunkach operacyjnych osiągając TRL 7.

Testy terenowe

Podczas testów w terenie funkcjonalność wszystkich urządzeń będzie monitorowana w określonych warunkach.W celu wykrycia obszarów instalacji wrażliwych na ewentualny wyciek amoniaku zostaną zainstalowane czujniki amoniaku przy użyciu strategii opracowanych w fazie badań przemysłowych.

W fazie przygotowywania technologii do demonstracji, modele numeryczne posłużą do zaadaptowania silnika, a w laboratorium zostaną zbadane pilotażowe paliwa alternatywne.

logo-wp-polsl

Sposób na poprawę przyszłości

Prace przyczynią się do powstania działającego pojazdu demonstracyjnego oraz wskażą pole do przyszłych udoskonaleń. Zapłon alternatywnego ciekłego paliwa zostanie zbadany w silniku testowym znajdującym się w NTNU, gdzie zidentyfikowana zostanie najlepsza metoda zapłonu, która potem zostanie zaimplementowana w pojeździe demonstracyjnym. W oparciu o dane eksperymentalne z rzeczywistego pojazdu demonstracyjnego zwalidowane zostaną modele wpływu na środowisko oraz analiza opłacalności ekonomicznej.

Kamienie Milowe

M5.1

M5.2

M5.3

M5.4

M5.5

M5.6

Rezultaty

D5.1 Raport z procesu modyfikacji traktora do spalania amoniaku

D5.2 Demonstracja wykorzystania alternatywnych paliw pilotażowych, które mogą być stosowane w przyszłości

D5.3: Raport z kalibracji ciągnika

D5.4: Raport końcowy dla działań w WP5

D5.5: Demonstracja wykorzystania alternatywnych paliw płynnych, ktore mogą być zastosowane w przyszłości

D5.6 Raport z analizy porównawczej dla zwalidowanego modelu LCA silnika ACTIVATE i referencyjnego silnika CI

D5.7 Raport na temat opłacalności ekonomicznej silnika ACTIVATEngine oparty na zwalidowanych danych demonstratora

Aktualności Work Package 5

In August 2023 a paper titled „Energy and Exergy Assessments...

ACTIVATE team had the pleasure to participate in the 1st Symposium...

The objectives of our project were presented during the Scientific...

Work package 1
rozpoczął się 4 miesięcy temu

Kontakt w sprawie WP5

Zaangażowanie w testy w skali laboratoryjnej, modernizację silnika wysokoprężnego do wtrysku amoniaku, projektowanie przewodów paliwowych i układów wtrysku paliwa, kalibrację silnika, testy wydajności silnika w różnych warunkach eksploatacyjnych.
????????????????????????????????????

Grzegorz Przybyła
grzegorz.przybyla@polsl.pl

Send a message