Project Activate

Demonstracja technologii

Jest to etap eksperymentalny, podczas którego technologia zostanie zaprezentowana przy użyciu ciągnika rolniczego SCOUT 15T. Wiedza oraz doświadczenie zdobyte podczas WP1 i WP2 zostaną wykorzystane w WP5, gdzie technologia zostanie przedstawiona w warunkach operacyjnych osiągając TRL 7.

Testy terenowe

Podczas testów w terenie funkcjonalność wszystkich urządzeń będzie monitorowana w określonych warunkach.W celu wykrycia obszarów instalacji wrażliwych na ewentualny wyciek amoniaku zostaną zainstalowane czujniki amoniaku przy użyciu strategii opracowanych w fazie badań przemysłowych.

W fazie przygotowywania technologii do demonstracji, modele numeryczne posłużą do zaadaptowania silnika, a w laboratorium zostaną zbadane pilotażowe paliwa alternatywne.

logo-wp-polsl

Sposób na poprawę przyszłości

Prace przyczynią się do powstania działającego pojazdu demonstracyjnego oraz wskażą pole do przyszłych udoskonaleń. Zapłon alternatywnego ciekłego paliwa zostanie zbadany w silniku testowym znajdującym się w NTNU, gdzie zidentyfikowana zostanie najlepsza metoda zapłonu, która potem zostanie zaimplementowana w pojeździe demonstracyjnym. W oparciu o dane eksperymentalne z rzeczywistego pojazdu demonstracyjnego zwalidowane zostaną modele wpływu na środowisko oraz analiza opłacalności ekonomicznej.

Kamienie Milowe

M5.1 Retrofitted agricultural tractor ready for testing and calibration (all require devices, systems, measuring apparatus have been installed at the tractor) ☑ achieved

M5.2 The retrofitted engine of agricultural tractor adapted for ammonia combustion calibrated based on numerical and experimental findings. Tractor ready for real tests ☑ achieved

M5.3 Adapted agricultural tractor for ammonia combustion tested under wide range of real operating conditions ☑ achieved

M5.4 A set of alternative liquid ignition promoting fuels tested and assessed ☑ achieved

M5.5 Validation of LCA model performed ☑ achieved

M5.6 Levelized economic cost calculated ☑ achieved

M5.7 Modified SI engine ready for demonstration (SUT) ☑ achieved

Aktualności Work Package 5

In October 2023 our paper titled „Experimental and numerical study...

In August 2023 a paper titled „Energy and Exergy Assessments...

ACTIVATE team had the pleasure to participate in the 1st Symposium...

Work package 1
rozpoczął się 4 miesięcy temu

Kontakt w sprawie WP5

Zaangażowanie w testy w skali laboratoryjnej, modernizację silnika wysokoprężnego do wtrysku amoniaku, projektowanie przewodów paliwowych i układów wtrysku paliwa, kalibrację silnika, testy wydajności silnika w różnych warunkach eksploatacyjnych.
????????????????????????????????????

Grzegorz Przybyła
grzegorz.przybyla@polsl.pl

Send a message