5 pakietów roboczych

Projekt został podzielony na 5 pakietów roboczych (WP) obejmujących badania przemysłowe oraz fazę eksperymentalną.

Wp 1 Charakterystyka zapłonu amoniaku
Wp 2 Rozwój technologii spalania amoniaku
Wp 3 Symulacja i optymalizacja systemu spalania amoniaku w silniku CI
wp 4 Analiza środowiskowa i ekonomiczna technologii
wp 5 Demonstracja technologii

WP 1

Fuel
characterization

WP lead:

 • Optimal fuel ratios
 • Emission characteristics

WP 2


Lab
scale experiments

WP lead:

 • Engine fueling technology
 • ACTIVATEngine technology testing
 • Safety strategy

WP 4

Sustainability
and
profitability

WP lead:

 • Life cycle inventory
 • LCA and its interpretation
 • Cumulative thermo-ecological analysis (TEC)
 • Exergo-economic analysis

WP 5


Technology
demonstration

WP lead:

 • Aplication of the fuel / technology
 • Sustainability and profits

WP 3


Numerical
Optimization

WP lead:

 • Optimal operation conditions
 • Engine geometry