Trzecie spotkanie konsorcjum projektu ACTIVATE odbyło się online 28 października 2021 roku.

Poniżej krótkie podsumowanie spotkania.

Spotkanie rozpoczął Wojciech Adamczyk, kierownik projektu ACTIVATE, witając wszystkich uczestników i przedstawiając program spotkania. Następnie dokonał ogólnego podsumowania aktualnego stanu realizacji projektu. W. Adamczyk skupił się na podsumowaniu osiągnięć, już uzyskanych wyników i kamieni milowych oraz na tych, które są oczekiwane w tym roku (2021).

postęp WP1 – prezentacja NTNU

David Emberson przedstawił aktualną sytuację w WP1. Partnerzy zostali poinformowani, że silnik Hatz z wtryskiem Common Rail został uruchomiony i że wtryskiwacz został zmodyfikowany w celu znalezienia odpowiedniej liczby otworów dla przepływu paliwa. David Emberson pokazał mapy wtryskiwaczy jedno-, dwu- i trzyotworowych prowadzące do takich wniosków. Układ do wtrysku NH3 został już prawie zaprojektowany. Stanowisko badawcze zostało wyposażone w dodatkowy układ przedmuchiwania.

postęp WP2 – prezentacja SUT i UAK

Grzegorz Przybyła przedstawił postępy i wyzwania stojące przed WP2. Lider WP2 wyjaśnił wszystkie szczegóły związane z przygotowaniem stanowiska badawczego. Następnie Ebrahim Nadimi przedstawił wstępne wyniki eksperymentalne spalania biodiesla z wtryskiem amoniaku. Przedstawiono charakterystyki paliwowe oleju napędowego i biodiesla. Rozpoczęto już pierwsze testy z amoniakiem. Następnie Marcin Jewiarz z UAK podsumował pracę swojego zespołu wykonaną w ramach WP2. Prezentacja obejmowała wyjaśnienie wstępnych testów terenowych, przykładowych działań terenowych (orka). Marcin podsumował wyniki, skupiając się na mocy, momencie obrotowym i emisji przy różnych prędkościach i obciążeniach.

postęp WP3 – prezentacja LOGE i NTNU

Michał Pasternak i Michał Lewandowski podsumowali zadania poświęcone rozwojowi modelu numerycznego. O postępie prac świadczy osiągnięty kamień milowy M3.1 – Modelowanie wtrysku amoniaku. Ten kamień milowy obejmował pozycjonowanie wtryskiwacza GDI i modelowanie rozpylania amoniaku. Był on także związany z przygotowaniem raportu D3.1. Wyniki analizy uwzględniały: czas mieszania, efekt chłodzenia, odparowanie spalin i tworzenie mieszanki. Michał Pasternak zaprezentował także nowy dodatek do modelu, czyli modelowanie paliwa zastępczego (surrogate). Przedstawiono pewne modyfikacje w planowanym okresie realizacji zadań, wynikające z potrzeb wewnętrznych. Modyfikacje te nie mają wpływu na osiągnięcie zaplanowanych celów.

Postęp WP4 – prezentacja SUT

Karolina Petela i Mateusz Proniewicz przedstawili postępy prac w ramach Pakietu Roboczego 4. Podsumowanie dotyczyło osiągniętego D4.1 oraz M4.1, czyli Analizy Inwentaryzacyjnej. Uzgodniono, że ze względu na wyzwania eksperymentalne i ograniczony dostęp do wyników testów, obecna wersja Analizy Inwentaryzacyjnej jest pierwszą iteracją, opierającą na podstawie przeglądu literatury i wbudowanych modeli GaBi. Podkreślono potrzebę rzetelnej wymiany danych między partnerami.

Aspekty finansowe, raporty i promocja projektu

Wojciech Adamczyk podsumował aktualny stan budżetu, rzeczywiste i prognozowane wydatki. Kierownik przypomniał również o planowanych do osiągnięcia wskaźnikach. Karolina Petela zwróciła uwagę na zbliżający się termin złożenia sprawozdania finansowego i merytorycznego. Powinien on zostać złożony do końca lutego 2022 r. Wyjaśniono ogólne oczekiwania wobec raportu. Ponadto przypomniano o terminach składania raportów Milestone i Deliverables. Karolina Petela przedstawiła również kwestie promocji projektu. Seminarium promocyjne projektu planowane jest na 1 grudnia 2021 r. Ze względu na sytuację pandemii COVID-19, seminarium organizowane jest online za pośrednictwem platformy Ms Teams. Do tej pory zarejestrowano 60 uczestników, w tym przedstawicieli środowisk akademickich i przemysłowych. Po raz kolejny zaprezentowano również Plan Komunikacji.