Zespół WP3 kierowany przez LOGE Polska Sp. z o.o. w ostatnim czasie zajmował się analizami numerycznymi eksploatacji silnika dwupaliwowego bazującego na mieszankach diesel/amoniak i biodiesel/amoniak z wykorzystaniem 3D CFD i 0D SRM.

Na poniższym rysunku przedstawione są efekty tej pracy.