Członek naszego projektu i Komitetu Sterującego, Michał Lewandowski, zaangażowany w prace realizowane w ramach Pakietu Roboczego 1 i Pakietu Roboczego 3 w NTNU, przedstawił wyniki symulacji numerycznych podczas Global CONVERGE User Conference. Prezentacja zatytułowana „Simulations of direct injection of liquid ammonia spray in CI engine using Lagrangian approach” podsumowała aktualny rozwój symulacji, których celem jest wsparcie rozwoju strategii wtrysku amoniaku w pojeździe rolniczym napędzanym silnikiem o zapłonie samoczynnym (CI) zasilanym amoniakiem i biodieslem jako promotorem zapłonu.

Badania dotyczyły analizy numerycznej rozpylania amoniaku wykorzystując solwer Lagrange’a . Bezpośredni wtrysk ciekłego amoniaku do silnika o zapłonie samoczynnym może poprawić spalanie tego paliwa, jednak jest to stosunkowo nowe podejście i dlatego nie zostało jeszcze w pełni zbadane. Amoniak charakteryzuje się wysoką wartością ciepła utajonego, a jego bezpośredni wtrysk spowoduje efekt chłodzenia, który musi zostać uwzględniony i oceniony. oddano dalszej ocenie kluczowe modele do uchwycenia charakterystyki rozpylenia błyskawicznego wrzenia. Uwagę zwrócono głównie na model parowania (uwzględniający zewnętrzne wrzenie uderzeniowe, które intensyfikuje parowanie), parametry modelu rozpadu strugi oraz kąty rozpylenia. Wyniki badań zostały następnie wykorzystane w symulacjach jednocylindrowego silnika Hatz przy różnych czasach wtrysku.

Dystrybucja rozkładu temperatury.
Dystrybucja frakcji masowej amoniaku.