Analiza ciągnika zasilanego olejem napędowym jest pierwszym krokiem na drodze do skonstruowania silnika zasilanego amoniakiem. Ciągnik został dostarczony na pole do Krakowa, gdzie przeprowadzono wstępne eksperymenty.

Prezentacja ciągnika dostarczonego na pole.

Oryginalny silnik został zmodernizowany przed testami z powodu problemów z dostępnością części zamiennych. Główne zmiany obejmowały:

Efektem tych prac było obniżenie masy silnika.

Prezentacja ciągnika dostarczonego na pole.

Testy przeprowadzono zgodnie z założonymi scenariuszami:

W trakcie pomiarów zebrano dane skupiające się głównie na:

Ciągnik podczas orki – jeden z analizowanych scenariuszy.