Zespół Politechniki Śląskie kontynuuje kluczowe prace laboratoryjne mimo wielkich upałów panujących obecnie w Gliwicach.

Stanowisko laboratoryjne WP2

Zbliżamy się do etapu badań z bezpośrednim wtryskiem amoniaku. W ostatnich dniach z powodzeniem przeprowadzone zostały testy z wykorzystaniem zewnętrznej jednostki ECU. Tym samym, raportujemy o postępie w pracach nad układem kontrolnym silnika amoniakalnego.

Trwające prace nad układem kontrolnym silnika