Kickoff projektu ACTIVATE odbył się 8 października 2020 roku w trybie online. Było to pierwsze spotkanie, które miało na celu położenie stabilnych fundamentów pod naszą udaną współpracę.

Na początku spotkania każdy z Partnerów krótko zaprezentował swoją instytucję:

W dalszej części spotkania Liderzy Pakietów Roboczych przedstawili cele szczegółowe oraz szczegółowy plan pracy na pierwszy okres sprawozdawczy. Oprócz tego omówione zostały kwestie formalne: finansowe, sprawozdawcze, promocji projektu i zasad upowszechniania rezultatów. Spotkanie zakończyło się wyborem członków Komitetu Sterującego.

Poniżej szczegółowa agenda spotkania:

9.00 – 9.15 Otwarcie i przedstawienie uczestników, szczegóły projektu – W. Adamczyk
9.15 – 9.30 Prezentacja NTNU – T. Lovas
9.30 – 9.45 Prezentacja LOGE – M. Pasternak
9.45 – 10.00 Prezentacja UAK – M. Jewiarz
10.00 – 10.15 Prezentacja SUT – W. Adamczyk
10.20 – 10.40 Prezentacja laboratorium silnikowego NTNU – D. Emberson
10.40 – 11.00 Prezentacja laboratorium silnikowego SUT – G. Przybyla
11.00 – 11.15 Przerwa
11.15 – 11.30 Szczegółowy plan pracy na pierwszy okres sprawozdawczy – WP1 – D. Emberson
11.30 – 11.45 Szczegółowy plan pracy na pierwszy okres sprawozdawczy – WP2 – G. Przybyla
11.45 – 12.00 Szczegółowy plan pracy na pierwszy okres sprawozdawczy – WP3 – M. Pasternak
12.00 – 12.15 Szczegółowy plan pracy na pierwszy okres sprawozdawczy – WP4 – K. Petela
12.20 – 12.30 Sprawy formalne i finansowe – W. Adamczyk
12.30 – 12.40 Kwestie sprawozdawcze – K. Petela
12.40 – 12.50 Promocja projektu i publikowanie wyników – K. Petela
12.50 – 13.30 Dyskusja i wybór daty następnego spotkania.