Raport D3.2 Optimised fuel mixture range for a given fuel injection strategy jest dostępny online.

Może być pobrany bezpośrednio stąd.