Cele naszego projektu zostały przedstawione podczas Seminarium Naukowego Polskiego Instytutu Spalania oraz Sekcji Spalania Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN.
Seminarium odbyło się zdalnie na platformie MS Teams w dniu 20 kwietnia 2022 roku.

Wydarzenie to było poświęcone prezentacji wybranych badań naukowych prowadzonych w Katedrze Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej.

Projekt został przedstawiony przez Kierownika prof. Wojciecha Adamczyka w prezentacji pt. „Zastosowanie amoniaku do zasilania silnika wysokoprężnego„.