Pierwsze seminarium promujące projekt ACTIVATE odbyło się 1 grudnia 2021 roku.

88 uczestników z całego świata spotkało się online za pośrednictwem platformy webinarowej programu Ms Teams, aby zapoznać się z koncepcją, postępem i wyzwaniami w projekcie, ale także by wysłuchać prezentacji zaproszonych ekspertów.

Prezentacje ekspertów:

  • Terese Løvås, NTNU, Overview of ammonia topower technologies
  • Christine Rousselle, Univ-Orléans, Principles ofammonia combustion
  • Eivind Finne Riley, DNV AS, Hazards and safetyphilosophy for ammonia
  • David Toyne, Developer, Schmuecker Renewable Energy System, Our Hydrogen-Ammonia Fueled Tractor
  • Joseph Woodburn, BOSMAL, Variableapplications of ammonia

Uczestnicy wzięli aktywny udział w sesji panelowej z ekspertami zadając pytania oraz dyskutując o wysłuchanych prezentacjach.