Rozwój optymalnej strategii wtrysku oleju napędowego i amoniaku jest wspierany przez prace eksperymentalne prowadzone przez NTNU w ramach WP1. Jednocylindrowy silnik został zamontowany na stanowisku testowym, sprzężony z silnikiem AC oraz przystosowany do pracy z olejem napędowym, wtryskiwaczem Common Rail (DI) i wtryskiwaczem bezpośrednim benzyny (GDI).

Montaż wtryskiwacza Common Rail.

Głowica silnika została zmodyfikowana w celu zamontowania dwóch wtryskiwaczy z uwagi na pilotażowy wtrysk oleju napędowego wspomagający zapłon amoniaku. Wtrysk oleju napędowego zostanie zrealizowany przez wtryskiwacz Common Rail, a ciekłego amoniaku przez wtryskiwacz benzyny GDI. Automatyka dla systemu została skonfigurowana i sprzężona ze zbiornikami oleju napędowego i amoniaku z amoniakiem przechowywanym pod ciśnieniem w temperaturze otoczenia.

Układ dolotowy powietrza z nagrzewnicą oraz aparaturą sterującą stanowią uzupełnienie stanowiska. Do przeprowadzenia eksperymentów wybrano stanowisko do małych silników firmy Gunt. Silnik asynchroniczny służy do rozruchu silnika, następnie przejmuje rolę hamulca obciążającego. Pomiary będą prowadzone dla zestawu wariantów i będą obejmowały informacje o:

Część mechaniczna stanowiska jest ukończona, obecne prace dotyczą rozwoju oprogramowania sterujące silnikiem, skupiając się, na tym etapie prac, na wtryskiwaczu Common Rail obsługującym olej napędowy.

Stanowisko badawcze i system wtrysku amoniaku (po prawej stronie).