Zespół Politechniki Śląskiej z powodzeniem zakończył wszystkie zadania przewidziane w WP2. Ostatni raport podsumowujące wszystkie działania w ramach tego pakietu roboczego jest już dostępny TUTAJ. Zespół osiągnął także ostatni planowany kamień milowy: M2.5 „Ammonia combustion technology ready for demonstration” (pl. Technologia spalania amoniaku gotowa do fazy demonstracyjnej).

Podczas dwóch lat WP2, zespół Politechniki Śląskiej opracował silnik do wykorzystania amoniaku w trybie dual fuel, używając biodiesla jako paliwa pilotażowego. W związku z tym, wykonali szeroko zakrojone testy pompy GDI, wtryskiwaczy GDI i CR, testy dynamiczne ciągnika, testy systemu oczyszczania spalin SCR, a w końcu testy silnika z amoniakiem w stanie ciekłym i gazowym, biodieslem i olejem napędowym na stanowisku badawczym.

Zdjęcie stanowiska eksperymentalnego z dwupaliwowym silnikiem amoniak+biodiesel.

Zespół pracuje obecnie nad transferem technologii silnikowej ze stanowiska testowego do traktora. Działania te są już wykonywane w ramach WP5.