Artykuł opublikowany w International Journal of Hydrogen Energy

W czerwcu 2023 roku postępy naszych badań zostały opublikowane w artykule pt. „Simulations of ammonia spray evaporation, cooling, mixture formation and combustion in a direct injection compression ignition engine” w czasopiśmie International Journal of Hydrogen Energy.

Artykuł opublikowany w Journal of the Energy Institute

W grudniu 2022 opublikowany został artykuł pt. „Effects of ammonia on combustion, emissions, and performance of the ammonia/diesel dual-fuel compression ignition engine” w czasopiśmie Journal of the Energy Institute.