Artykuł opublikowany w Energy & Fuels

W październiku 2023 ukazał się artykuł pt. „Ammonia in Dual-Fueled Internal Combustion Engines: Impact on NOx, N2O, and Soot Formation” w czasopiśmie Energy & Fuels.

Nowe wyniki w czasopiśmie Energy

W październiku 2023 ukazał się artykuł pt. „Experimental and numerical study on direct injection of liquid ammonia and its injection timing in an ammonia-biodiesel dual injection engine” w czasopiśmie naukowym Energy.

Artykuł opublikowany w International Journal of Hydrogen Energy

W czerwcu 2023 roku postępy naszych badań zostały opublikowane w artykule pt. „Simulations of ammonia spray evaporation, cooling, mixture formation and combustion in a direct injection compression ignition engine” w czasopiśmie International Journal of Hydrogen Energy.

Artykuł opublikowany w Journal of the Energy Institute

W grudniu 2022 opublikowany został artykuł pt. „Effects of ammonia on combustion, emissions, and performance of the ammonia/diesel dual-fuel compression ignition engine” w czasopiśmie Journal of the Energy Institute.