Mateusz Proniewicz, doktorant Politechniki Śląskiej, zajmujący się analizą wpływu technologii ACTIVATEngine na środowisko w ramach Pakietu Roboczego 4, zaprezentował podejście do analizy środowiskowej (LCA) oraz ekonomicznej (LCC) dla pojazdów o szczególnym zastosowaniu w ujęciu cyklu życia na przykładzie analizowanego traktora w ramach konferencji ECOS 2022 35th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, która odbyła się w Kopenhadze w Danii. Artykuł pt. „LCA and LCC framework for special purpose vehicles based on a case study of mini-tractor for orchard operations” będzie można przeczytać w ramach materiałów konferencyjnych.

W artykule omówiono podejście do analizy LCA oraz LCC rozpatrując traktor jako pojazd przeznaczony do pracy w sadzie, podsumowano informacje dotyczące podejścia do analiz podobnego typu na podstawie aktualnego stanu wiedzy, zdefiniowano podejście do jednostki funkcjonalnej oraz szczegółowego zamodelowania fazy eksploatacyjnej, z uwzględnieniem pojazdów specjalnego przeznaczenia, a także omówiono, w jaki sposób modele analiz LCA i LCC powinny zostać zmodyfikowane w przypadku modernizacji ciągnika pod kątem przejścia z oleju napędowego na amoniak.

Zdjęcie z prezentacji, 5.07.2022.