1 października 2020 roku w rozpoczęto realizację projektu ACTIVATE.

Projekt „Ammonia as carbon free fuel for internal combustion engine driven agricultural vehicle” otrzymał finansowanie w ramach konkursu POLNOR 2019 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operatora Programu „Badania stosowane” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Celem projektu ACTIVATE jest opracowanie nowej technologii bezpośredniego wtrysku amoniaku, która ma pomóc w poprawie parametrów pracy silnika zasilanego NH3 wykorzystywanego w przemyśle rolniczym. 🌱🚜⛽️

Projekt realizowany będzie od 1.10.2020 do 1.10.2023 przez Konsorcjum Przemysłowo – Naukowe reprezentowane przez:

  • Politechnikę Śląską – Promotor Projektu
  • Norwegian University of Science and Technology – Lider Norweski
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – Partner Naukowy
  • LOGE Polska Sp. z o.o – Partner Przemysłowy

Całkowite koszty realizacji projektu wynoszą 6 584 204,22 PLN. Projekt ACTIVATE korzysta z dofinansowania o wartości 6 334 748,18 PLN otrzymanego od Norwegii.

Projekt realizowany będzie w ramach umowy o dofinansowanie nr NOR/POLNOR/ACTIVATE/0046/2019-00

NorwayGrants #NCBR #POLNOR2019 #ACTIVATE #ammonia #engine #carbonfree