Pakiet Roboczy nr 4 dotyczący oceny środowiskowej oraz analizy ekonomicznej technologii ACTIVATE dobiegł końca 30 września 2022.

Zespół Politechniki Śląskiej przeprowadził szczegółową analizę obejmującą cały cykl życia

Zespół SUT przygotował szczegółową analizę LCA w oparciu o dane literaturowe, jak również dane eksperymentalne dla trybu silnika z wtryskiem typu port-injection. Jak przewidziano we wniosku projektowym, wyniki te są traktowane jako pierwsza iteracja LCA i będą walidowane, aktualizowane i ulepszane podczas zadań WP5.

Wszystkie działania podjęte w ramach WP4 oraz uzyskanie wyniki są opisane w raportach:

D4.2 Matrix of impact indicators for LCA obtained for ammonia driven engine  

D4.3 Report on economic impact indicators of the technology  

D4.4 Report on activities performed in the WP4  

Jednocześnie, uznajemy, że wszystkie kamienie milowe zaplanowane w ramach WP4 zostały osiągnięte, tj.:

M4.1 Inventory analysis performed  

M4.2 Impact indicators and TEC calculated  

M4.3 Economic indicators obtained