ACTIVATE po 6 miesiącach

W dniu 23 kwietnia 2021 roku odbyło się drugie spotkanie konsorcjum projektu ACTIVATE. Pandemiczna rzeczywistość ponownie zmusiła nas do zorganizowania spotkania online. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się od podsumowania tematów formalnych: aspektów finansowych, promocji projektu oraz kwestii sprawozdawczych. Jednakże, clue spotkania projektowego było dokonanie aktualizacji postępów w realizacji projektu. Każdy z liderów WP dokonał krótkiego podsumowania […]

Kickoff – spotkanie startowe

Kickoff projektu ACTIVATE odbył się 8 października 2020 roku w trybie online. Było to pierwsze spotkanie, które miało na celu położenie stabilnych fundamentów pod naszą udaną współpracę. Na początku spotkania każdy z Partnerów krótko zaprezentował swoją instytucję: Promotor Projektu: Politechnika Śląska (SUT) Partner Norweski: Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Partner Przemysłowy: LOGE Polska […]

Projekt ACTIVATE wystartował!

1 października 2020 roku w rozpoczęto realizację projektu ACTIVATE. Projekt „Ammonia as carbon free fuel for internal combustion engine driven agricultural vehicle” otrzymał finansowanie w ramach konkursu POLNOR 2019 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operatora Programu „Badania stosowane” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Celem projektu ACTIVATE jest opracowanie nowej technologii […]