Promocja projektu w mediach

Nasz projekt był promowany na „Naukowo-dziennikarskich szybkich randkach”, które odbyły się 7 listopada 2022 roku. Karolina Petela (zespół SUT) w imieniu całego konsorcjum udzielała wywiadów dziennikarzom Radia EM Katowice, Polskiej Agencji Prasowej oraz rzecznikowi prasowemu Politechniki Śląskiej. Wywiady dotyczyły amoniaku jako paliwa przyszłości oraz obiecujących badań prowadzonych w ramach projektu ACTIVATE. Odpowiadając na pytania dziennikarzy, […]

Sesja Specjalna projektu ACTIVATE na CPOTE2022

Sesja specjalna poświęcona projektowi ACTIVATE się podczas 7th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering CPOTE2022, w czwartek, 22 września 2022 roku, w godzinach 15:00-17:20 (Warszawa). Przedstawiliśmy najnowsze postępy i kluczowe wnioski w poszczególnych pakietach roboczych. Więcej szczegółów dotyczących tego wydarzenia można znaleźć TUTAJ.

Aktualne działania badawcze w WP3

Zespół WP3 kierowany przez LOGE Polska Sp. z o.o. w ostatnim czasie zajmował się analizami numerycznymi eksploatacji silnika dwupaliwowego bazującego na mieszankach diesel/amoniak i biodiesel/amoniak z wykorzystaniem 3D CFD i 0D SRM. Na poniższym rysunku przedstawione są efekty tej pracy.

ACTIVATE po 6 miesiącach

W dniu 23 kwietnia 2021 roku odbyło się drugie spotkanie konsorcjum projektu ACTIVATE. Pandemiczna rzeczywistość ponownie zmusiła nas do zorganizowania spotkania online. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się od podsumowania tematów formalnych: aspektów finansowych, promocji projektu oraz kwestii sprawozdawczych. Jednakże, clue spotkania projektowego było dokonanie aktualizacji postępów w realizacji projektu. Każdy z liderów WP dokonał krótkiego podsumowania […]

Kickoff – spotkanie startowe

Kickoff projektu ACTIVATE odbył się 8 października 2020 roku w trybie online. Było to pierwsze spotkanie, które miało na celu położenie stabilnych fundamentów pod naszą udaną współpracę. Na początku spotkania każdy z Partnerów krótko zaprezentował swoją instytucję: Promotor Projektu: Politechnika Śląska (SUT) Partner Norweski: Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Partner Przemysłowy: LOGE Polska […]

Projekt ACTIVATE wystartował!

1 października 2020 roku w rozpoczęto realizację projektu ACTIVATE. Projekt „Ammonia as carbon free fuel for internal combustion engine driven agricultural vehicle” otrzymał finansowanie w ramach konkursu POLNOR 2019 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operatora Programu „Badania stosowane” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Celem projektu ACTIVATE jest opracowanie nowej technologii […]