CFD prezentacja – Global CONVERGE User Conference

Członek naszego projektu i Komitetu Sterującego, Michał Lewandowski, zaangażowany w prace realizowane w ramach Pakietu Roboczego 1 i Pakietu Roboczego 3 w NTNU, przedstawił wyniki symulacji numerycznych podczas Global CONVERGE User Conference. Prezentacja zatytułowana „Simulations of direct injection of liquid ammonia spray in CI engine using Lagrangian approach” podsumowała aktualny rozwój symulacji, których celem jest […]

Raport D3.1 jest już dostępny

Raport D3.1 został załadowany na naszą stronę internetową. Zachęcamy do pobrania i zaznajomienia się z postępem prac w pakiecie roboczym WP3 przez pobranie raportu 3D CFD analysis of ammonia injection in the Hatz engine.

Symulacja 0D i 3D

Symulacje numeryczne dotyczyły rozwoju technologii spalania w silniku o zapłonie samoczynnym (CI) zasilanym mieszaniną biodiesla i amoniaku.Symulacje numeryczne zostały przeprowadzone w oparciu o trzy główne cele: Opracowanie ogólnej metodyki symulacji silników spalinowych CI zasilanych mieszaniną biodiesla i amoniaku. Zastosowanie trójwymiarowych symulacji dynamiki płynów (3D CFD), zero-wymiarowego (0D) stochastycznego modelu reaktora (SRM), szczegółowej chemii oraz algorytmów […]